ทำไม น้องแมวถึงต้องมีหนวด ?

Published by admin on

กายวิภาคของหนวดแมว

หนวดของแมวไม่เหมือนขนหรือผมในมนุษย์ แต่มันคือตัวรับการสัมผัส หนวดถูกฝังเข้าไปลึกในร่างกายมากกว่าที่เราเห็นและติดอยู่กับกล้ามเนื้อและระบบประสาทเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวส่งไปยังประสาทรับความรู้สึกและสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ คุณอาจสังเกตว่าแมวมีหนวดเฉพาะที่บริเวณใกล้กับจมูกและริมฝีปากบนเท่านั้นแต่ในความจริงแล้วยังมีหนวดขนาดเล็ก อยู่ที่ด้านบนของตา(ลักษณะคล้ายขนตา) และยังมีที่ขากรรไกรและด้านหลังของขาหน้าอีกด้วย

ห้ามตัดหนวดแมวเด็กขาด!

การตัดหรือแต่งหนวดแมวนั้นเป็นสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด เนื่องจากถ้าแมวไม่มีหนวดแล้วพวกมันก็จะไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและเกิดอาการกลัวได้ หนวดสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้แต่ระหว่างที่รอมันงอกแมวก็จะไม่สามารถรับสัมผัสต่างๆได้แมว จำเป็นต้องมีหนวดเพื่อช่วยรับสัมผัสเหมือนกับที่เราต้องใช้นิ้วรับสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืดนั่นเอง แต่หนวดแมวสามารถหลุดและงอกขึ้นมาใหม่ได้ตามธรรมชาติได้นะ

หนวดของน้องแมวช่วยให้แมวสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกทิศทางแม้ในความมืด

แมวมีตัวรับสัมผัสอยู่ที่ปลายหนวดซึ่งจะส่งสัญญาณไปที่สมองและระบบประสาทตัวรับสัมผัสนี้จะคอยรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของร่างกายและขาซึ่งจะทำใหพวกมันเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ตัวรับสัมผัสนี้ยังทำให้แมวตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม เวลาพวกมันรู้สึกถึงคลื่นความสั่นในอากาศ เช่น ในเวลาที่พวกมันกำลังล่าเหยื่อ นอกจากนี้หนวดยังช่วยให้แมววัดระยะทางอีกด้วย

หน้าที่ของหนวดในการแสดงความรู้สึก

นอกเหนือจากประโยชน์ของหนวดเกี่ยวกับการรับสัมผัสแล้วหนวดยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้แสดงอารมณ์ของแมวได้อีก เวลาที่แมวหยุดพักหรือมีความสุขหนวดก็มักจะอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าคุณสังเกตว่าหนวดตั้งขึ้นและราบไปกับหน้าแมวนั่นแสดงว่าพวกมันกำลังกลัวและหากคุณสังเกตว่าแมวชี้หนวดมาข้างหน้าแสดงว่าแมวของคุณอยู่ในภาวะตื่นตัวหรือตื่นเต้นเพราะขนทุกเส้นในตัวแมวซึ่งรวมถึงหนวดด้วยจะชี้มาทางด้านหน้าเมื่อแมวอยู่ในภาวะดังกล่าวหนวดเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการประเมินความปลอดภัยของแมว หากแมวไม่มีหนวดพวกมันก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือปกป้องตัวเองจากสถานการณ์อันตรายได้


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *