แมวพันธุ์หิมาลายัน (Himalayan)

Published by admin on

ลักษณะทางกายภาพ

แมวพันธุ์นี้มีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีกระดูกที่แข็งแรงและหางสั้น แต่จะมีขาที่สั้นและมีขนที่ยาวหนานและมันวาว ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของแมวพันธุ์นี้ คือ หัวขนาดใหญ่ที่มีความกว้างกลมและตาสีฟ้า

แมวพันธุ์นี้มีหน้า 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่สุดโต่งและลักษณะดั้งเดิม แม้ว่าผู้คนมักจะนิยมหน้าที่มีลักษณะสุดโต่งมากกว่าแต่แมวลักษณะนี้ก็จะมีปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย ซึ่งทางสมาคม TCA (Traditional Cat Association) ได้มีการแนะนำให้เลี้ยงแต่แมวที่มีลักษณะดั้งเดิมหรือแมวที่หน้าเหมือนตุ๊กตา

บุคลิกภาพและอารมณ์

แมวหิมาลายันเป็นต้นแบบของแมวที่เลี้ยงภายในบ้าน โดยแมวพันธุ์นี้จะส่งเสียงและตื่นตัวมากกว่าแมวเปอร์เซีย แต่จะเงียบกว่าแมววิเชียรมาศ แม้ว่าแมวจะมีวามสุภาพและรักความสงบแต่ก็จะมีนิสัยที่ชอบเล่นเกมส์ต่างๆ และสามารถทำให้ประหลาดใจได้ด้วยของเล่นต่างๆหรือแม้แต่เศษกระดาษ นอกจากนี้แมวพันธุ์นี้ยังติดเจ้าของมากและต้องการความรักและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก

ประวัติและที่มา

ต้นกำเนิดของแมวพันธุ์นี้จะอยู่ในช่วงราวๆ 1920-1930 เมื่อเหล่านักปรับปรุงพันธุ์ได้มีความพยายามในการผลิตแมวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะรูปร่างเหมือนแมวเปอร์เซียแต่มีสัญลักษณ์เหมือนกับแมววิเชียรมาศ ความสำเร็จครั้งแรกพบที่สหรัฐอเมริกาในปี 1924 เมื่อมีการผสมข้ามระหว่างแมวเปอร์เซียสีขาวและแมววิเชียรมาศ ทำให้เกิดเป็นแมว “Malayan Persians”ขึ้นมา และในสวีเดนเมื่อ Dr. T. Tjebbes นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการผสมระหว่างเปอร์เซียและวิเชียรมาศ

ในปี 1930 Dr. Clyde Keeler แห่ง Harvard University ได้เริ่มโปรแกรมการปรับปรังพันธุ์เพื่อที่จะศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยครอกแรกที่จะเป็นสีดำ ขนสั้น ซึ่งได้มาจากการผสมระหว่างแมววิเชียรมาศตัวเมียและแมวเปอร์เซียสีดำตัวผู้ ซึ่งถ้าหากทำการผสมระหว่างตัวผู้ที่เป็นวิเชียรมาศและตัวเมียสีดำที่เป็นเปอร์เซียผลลัทธ์ที่ได้ก็จะคล้ายๆกัน หลังจากนั้นได้ทำการผสมระหว่างตัวเมียจากลูกครอกที่สองกับลูกตัวผู้จากครอกแรก ซึ่งผลลัทธ์ที่ได้ คือ “Debutante” แมวหิมาลายันพันธุ์แท้ตัวแรก

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง นักปรับปรุงพันธุ์ชาวอเมริกา ชื่อ Marguerita Goforth ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตจุดสีที่เหมือนแมวเปอร์เซียภายหลังจากการรอคอยมานาน และได้เป็นที่รู้จักในสมาคม Cat Fanciers’ Association (CFA) และ American Cat Fanciers’ Association ในปี 1957

ในปี 1984 ได้มีสิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้น คือ สมาคม CFA ได้ทำการรวมแมวเปอร์เซียเข้ากับแมวหิมาลายันเนื่องจากให้เหตุผลว่าทั้งสองพันธุ์มีลักษณะที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้ทำการเรียกแยกทั้งสองพันธุ์และได้กลายมาเป็นที่นิยมในปี 1996 อ้างอิงจากสถิติของสมาคม CFA


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *