ภาวะขาดน้ำในแมว: สาเหตุ อาการ การรักษา

Published by admin on

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงหน้าร้อนที่ อากาศมักพุ่งขึ้นสูงจนเราแทบละลาย ซึ่งอากาศร้อนนี้เอง เสี่ยงต่อการที่แมว จะเกิดภาวะขาดน้ำ โดยเฉพาะในแมวที่ไม่ค่อยชอบกินน้ำด้วย แต่นอกจากอากาศร้อนแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นอีกที่ทำให้แมวขาดน้ำได้ด้วยเช่นกัน

ภาวะขาดน้ำนั้นคือการที่ร่างกายแมวสูญเสียของเหลวไป ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียว หากแต่รวมถึงเกลือแร่ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม หรือคลอไรด์ ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดเพี้ยนไปได้

โดยทั่วไปภาวะขาดน้ำมักเป็นอาการหนึ่งของโรคอื่นๆ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการ Rehydration ซึ่งเป็นการเพิ่มของเหลวในร่างกายแมวให้กลับมาสมดุลดังเดิม

อาการของแมวที่มีภาวะขาดน้ำ

อาการเด่นของแมวที่มีภาวะขนาดน้ำคือเมื่อดึงผิวหนังตรงต้นคอแล้วจะยืดค้างไว้เหมือนเต้นท์ไม่หดกลับลงไปทันที ซึ่งในแมวปกติถ้าดึงแล้วปล่อยจะหดกลับไปทันที ซึ่งหากแมวมีภาวะเช่นนี้แสดงว่าแมวได้มีการขาดน้ำอย่างหนักแล้ว ควรที่จะพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

ส่วนอาการอื่นๆ ที่สามารถพบได้มีดังนี้

  • เหงือกแห้ง
  • เฉื่อยชา ซึม
  • ไม่กินอาหาร

สาเหตุหลัก

ภาวะขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้โดยกินน้ำน้อยหรือว่าสูญเสียน้ำไปมาก ซึ่งการอาเจียน ท้องเสีย มีไข้ เป็นภาวะลมแดด โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคอื่นๆ ก็สามารถโน้มนำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้

สาเหตุอื่นๆ

การวางชามน้ำไม่ถูกที่หรือถูกสุขลักษณะตามนิสัยแมวอาจจะทำให้แมวไม่ยอมกินน้ำ ซึ่งส่งผลทำให้แมวเกิดภาวะขาดน้ำตามมาได้ ดังนั้นจึงควรวางชามน้ำแมวให้เหมาะสมและมีจุดวางหลายๆ จุดภายในบ้านเพื่อกระตุ้นให้แมวกินน้ำมากขึ้น

แนวทางการรักษาอย่างเร่งด่วน

ถ้าพบว่าแมวของเรามีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงอย่างแรกที่ควรทำคือตรวจสอบว่าแมวยังสามารถกินน้ำได้หรือไม่ หากยังสามารถกินน้ำได้ให้นำแมวเข้าสู่ที่เย็นและสงบ เช่น ห้องที่เปิดแอร์ และให้ลองกินน้ำเย็นดู หรืออาจใช้น้ำพุแมวเพื่อกระตุ้นให้แมวกินน้ำได้มากขึ้น

นอกจากนี้หากเจ้าของแมวพอมีประสบการณ์มาบ้าง อาจสามารถให้น้ำเกลือผ่านทางใต้ผิวหนัง ซึ่งน้ำเกลือที่ใช้ควรเป็นชนิด Lactated Ringers และไม่ควรให้เกิน 300 มล. ซึ่งหากเจ้าของไม่มั่นใจหรือไม่มีประสบการณ์ควรพาแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องต่อไป

แนวทางการรักษาของสัตวแพทย์

แนวทางการวินิจฉัย

ในขั้นแรกสัตวแพทย์จะตรวจเช็คประวัติและตรวจร่างากายเพื่อประเมินระดับการขาดน้ำ ทั้งการดึงหนังคอและดูความชื้นของเหงือก การตรวจเลือดก็สามารถยืนยันการขาดน้ำได้ในบางกรณี

แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของการขาดน้ำว่าเป็นอย่างไร ในเบื้องต้นสัตวแพทย์อาจจะให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังหรือถ้ารุนแรงมากอาจจะให้น้ำเกลือเพิ่มทางหลอดเลือดดำเพื่อแก้ไขภาวะขาดน้ำให้อยู่ในระดับปกติเสียก่อน ก่อนที่สัตวแพทย์จะเริ่มทำการรักษาสาเหตุของโรคอื่นๆ ต่อไป

แนวทางการป้องกัน

คอยตรวจสอบดูแลว่าแมวที่เราเลี้ยงได้รับน้ำอย่างเพียงพอโดยมีชามใส่น้ำวางไว้ในจุดที่เหมาะสม รวมไปถึงควรให้น้ำสะอาดสดใหม่ แมวบางตัวอาจชอบดื่มน้ำจากน้ำพุแมวซึ่งมีความน่ากินมากกว่า รวมไปถึงแมวบางตัวที่ค่อนข้างหวงหนวดตัวเองอาจจะชอบกินน้ำจากชามที่แบนกว้างๆ ซึ่งขอบชามจะไม่โดนหนวดเวลากินน้ำก็มี


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *