แมวพันธุ์ซิมริค (Cymric)

Published by admin on

ลักษณะทางกายภาพ

เป็นแมวที่มีขนาดปานกลาง มีโครงสร้างเป็นกระดูกและกล้ามเนื้อ มีรูปร่างที่คล้ายกับแมวแมงซ์ค่อนข้างมากยกเว้นแต่ลักษณะของขนที่จะมีความยาวและหนากว่า ลักษณะของขนจะมีความอ่อนนุ่มและเงางาม ที่มีขนชั้นในหนากว่าขนชั้นนอก

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของแมวพันธุ์นี้คือ การไม่มีหาง  แต่ก็มีแมวซิมริคที่มีหางที่มีความยาวแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สั้นมากจนถึงยาวมาก สำหรับแมวซิมริคที่มีหางยาวมากที่สุดนั้นจะได้รับความนิยมที่น้อยที่สุด ส่วนหางชนิดสั้นที่สุดนั้นจะได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเป็นชนิดที่สั้นมากจนไม่มีหางยื่นออกมาเลย

บุคลิกภาพและอารมณ์

แมวซิมริคเป็นแมวที่มีความจงรักภักดีและมีความอ่อนโยนมาก โดยแมวชนิดนี้จะทำการส่งเสียงร้องออกมาในแบบของตัวเองเมื่อเข้าใกล้คนแปลกหน้า เมื่อแมวซิมริคตกอยู่ในอันตราย แมวซิมริคจะชอบเข้าสังคมกับสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะสุนัข

แมวซิมริคสามารถฝึกสอนได้ค่อนข้างง่ายแต่อย่างไรก็ตามคุณเจ้าของควรป้องกันไม่ให้แมวเอื้อมถึงชั้นวางของสูงๆ เนื่องจากลักษณะของแวนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บจากการกระโดดจากที่สูงได้ นอกจากนี้แมวซิมริคยังชื่นชอบน้ำเป็นอย่างมากแต่จะไม่ชอบตกลงไปในน้ำ

ประวัติและที่มา

ลูกแมวขนยาวที่เกิดจากแมวแมงซ์บนไอล์ออฟแมนนั้นมักจะไม่ค่อยเป็นที่ต้องการจนถึงช่วงกลางของปี 1960 ที่มีการวางแผนเพื่อพัฒนาแมวพันธุ์นี้

ก่อนที่จะได้รับชื่อสายพันธุ์นี้ ได้มีการพยายามพัฒนาสายพันธุ์โดย Althea Frahm ที่เป็นคนแรกในการแสดงโชว์ของแมวแมงซ์ที่มีการพัฒนา สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์อื่นๆได้เลือกชื่อแมวแมงซ์ขนยาว แต่ชื่อนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นแมวซิมริคในช่วงตอนกลางของปี 1970 โดยนักปรับปรุงพันธุ์ Blair Wright และ Leslie Falteisek ที่ตั้งเชื้อมาเพื่อสื่อถึง Cymru ใน Welsh

สมาคม The United Cymric Association ได้มีการสนับสนุนแมวพันธุ์นี้ในปี 1976 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สมาคม the Canadian Cat Association ยอมรับแมวซิมริคเป็นแชมป์

ปัจจุบันแมวสายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแชมป์จากหลายๆสมาคม แม้ว่า the Cat Fanciers’ Association (CFA) มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นแมวแมงซ์ขนยาวในปี 1994 แต่ลูกแมวขนยาวที่เกิดมาจากแมวแมงซ์นั้นจะถูกจดทะเบียนว่าเป็นแมวซิมริคในเกือบๆทุกสมาคมยกเว้น CFA


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *