แมวพันธุ์ซิมริค (Cymric)

Published by admin on

Cymric

ลักษณะภายนอก

ซิมริคเป็นเป็นแมวที่มีขนาดกลาง มีกระดูกที่แข็ง และมีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งมันมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับแมวพันธุ์แมงซ์ยกเว้นส่วนขนที่มีลักษณะยาวและหนากว่า เนื้อสัมผัสของเส้นขนนั้นนุ่มเหมือนแพรไหมและแวววาว และขนชั้นในที่เหมือนขนแกะนั้นมีความหนามากกว่าขนชั้นนอก

อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่โดดเด่นมากที่สุดของแมวพันธุ์นี้ก็คือ การไม่มีหางแบบแมวทั่วไป แมวพันธุ์นี้มีความยาวของหางหลายแบบ โดยประกอบไปด้วย Rumpy, Rumpy-Riser, Stumpy และ Longy อย่างไรก็ดี หางแบบ Longy คือหางชนิดที่มีความยาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับหางชนิดอื่นๆ และมันได้รับความนิยมน้อยที่สุด ชนิดของแมวพันธุ์นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ชนิดไร้หาง หรือที่เรียกว่า Rumpy

นิสัยและอารมณ์

ซิมริคเป็นแมวที่จงรักภักดีและสุภาพ ซึ่งมันแทบจะไม่สร้างปัญหา และชอบสุงสิงกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ โดยเฉพาะสุนัข อย่างไรก็ดี เจ้าของสามารถฝึกแมวพันธุ์นี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ต้องป้องกันไม่ให้แมวกระโดดขึ้นไปยังชั้นวางของสูงๆ แม้ว่ามันเป็นแมวที่คล่องแคล่ว แต่มันสามารถได้รับบาดเจ็บเมื่อกระโดดสูง นอกจากนี้ซิมริคยังเป็นแมวที่ชอบน้ำ แต่ก็ไม่ชอบถูกจับลงไปในน้ำ

ความเป็นมาและภูมิหลัง

แมวชนิดแมงซ์ให้กำเนิดลูกแมวขนยาวบนเกาะไอล์ออฟแมนมาหลายรุ่น แต่มักถูกมองว่าเป็นความแตกต่างที่ไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งแมวพันธุ์นี้ได้รับความสนใจในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1960 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่แมวพันธุ์นี้จะมีชื่อเป็นของตัวเอง Althea Frahm เป็นนักเพาะพันธุ์แมวชาวแคนาดาที่อยู่เบื้องหลังของความพยายามในการตั้งชื่อแมว ซึ่งเดิมทีแล้วแมวมีชื่อว่า Manx Mutants ในขณะที่ผู้เพาะพันธุ์แมวคนอื่นๆ เลือกใช้ชื่อ Longhaired Manx ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1970 มีผู้บุกเบิกที่เป็นนักเพาะพันธุ์แมวชนิดนี้ที่มีชื่อว่า Blair Wright และ Leslie Falteisek ก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแมวเป็นซิมริค

อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ.1976 มีการก่อตั้ง The United Cymric Association เพื่อทำให้ซิมริคเป็นที่รู้จัก และในปีเดียวกัน Canadian Cat Association ก็ได้มอบตำแหน่งแชมป์ให้แมว ซึ่งเป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่แห่งแรกที่ทำเช่นนี้

ในปัจจุบันซิมริคได้รับตำแหน่งแชมป์จากสมาคมส่วนมาก แต่ในปี ค.ศ.1994 Cat Fanciers’ Association (CFA) ได้เปลี่ยนชื่อของแมวพันธุ์นี้เป็น Longhaired Manx ซึ่งลูกแมวที่มีขนยาวที่มีพ่อแม่เป็นแมวพันธุ์แมงซ์นั้นสามารถขึ้นทะเบียนเป็นแมวพันธุ์ซิมริค


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *