ทำไมน้องแมวฉี่เป็นเลือด?

Published by admin on

อาการถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) ในแมวมักจะบ่งบอกถึงสุขภาพของแมวที่ไม่ค่อยดี ในเด็กอาจบ่งบอกถึงโรคทางพันธุกรรม หรือในแมวแก่อาจบ่งบอกถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดก็เป็นได้ ในแมวที่อายุ 1-2 ปี ก็มักเจอว่าเป็นซึ่งบ่งบอกถึงภาวะการเกิดโรคของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในแมว (feline lower urinary tract diseases; FLUTD) เช่นกัน

อาการ

อาการก็จะตรงตามชื่อ คือมีปัสสาวะสีแดง ซึ่งอาจพบความผิดปกติอื่นๆได้ เช่น ไม่ถ่ายปัสสาวะหรือถ่ายแบบกระปิดกระปอย ร่วมกับการเบ่งถ่าย ซึ่งอาจหมายถึงการเกิดการติดเชื้อ หรือการเกิดนิ่วในท่อปัสสาวะ เป็นต้น หรือเกิดจากการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติทำให้มีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ ร่วมกับบริเวณอื่น เช่น จ้ำเลือดตามผิวหนัง เป็นต้น นอกจากอาการของปัสสาวะแล้ว อาจพบความผิดปกติในแง่ของระบบเลือด เนื่องจากสีแดงที่ออกมาอาจไม่ใช่เลือดจริงๆ แต่อาจเป็นสารที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งเกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ทำให้เกิดปริมาณของ hemoglobin จำนวนมาก และมีการหลุดรอดออกมาในปัสสาวะได้นั่นเอง การเกิดเม็ดเลือดแดงแตกมักพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคของพยาธิเม็ดเลือดที่มากับหมัดหรือภูมิคุ้มกันทำลายตัว (autoimmune hemoylytic anemia; AIHA)

สาเหตุของการเกิดโรค

 • ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
  • ปริมาณเกล็ดเลือดต่ำ
  • การทำงานของปัจจัยที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือด (clotting factors) ผิดปกติ หรือมีปริมาณต่ำเนื่องจากเป็นโรคตับ
 • เม็ดเลือดแดงแตก
  • พยาธิเม็ดเลือด
  • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง
 • ทางเดินปัสสาวะส่วนบน (upper urinary tract disorder)
  • ความผิดปกติของไตแต่กำเนิด เช่น เป็นถุงซิสต์ที่ไต (polycystic kidney) หรือความผิดปกติของท่อไตแต่กำเนิด
  • เป็นนิ่วที่ไต
  • มะเร็ง
  • การติดเชื้อ เช่น พยาธิเม็ดเลือด เลปโตสไปโรซิส
  • ไตอักเสบ
  • มีการกระทบกระแทกที่ไต (trauma)
 • ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
  • ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะแต่กำเนิด
  • นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • มะเร็ง
  • การติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดการอักเสบ (cystitis)
  • การกระทบกระแทก เช่นจากการถูกรถชน
  • สารเคมีบางชนิด เช่น cyclophosphamide ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็ง
 • สาเหตุจากระบบสืบพันธุ์
  • เป็นสัด (estrous)
  • มะเร็ง/เนื้องอกในมดลูกหรือต่อมลูกหมาก
  • มดลูกอักเสบ

การวินิจฉัย

เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรคสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ดังนั้นการตรวจจำเป็นที่จะต้องอุปกรณ์ในการช่วยเหลือค่อนข้างเยอะ เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูค่าตับ ค่าไต ค่าเม็ดเลือดแดงและปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ปริมาณของเกล็ดเลือด เป็นต้น การตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสาเหตุโดยใช้ชุดตรวจเพื่อหาปริมาณโปรตีน เม็ดเลือดงแดงหรือฮีโมโกลบิน หรือใช้กลองจุลทรรศน์เพื่อตรวจหา ตะกอนนิ่ว เชื้อก่อโรค ปริมาณเม็ดเลือดแดงและขาวในปัสสาวะ หรือ รวมถึงสามารถเห็นเซลล์มะเร็งหรือแผ่นโปรตีนที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคบางชนิดได้ทันที

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย บ่งบอกถึงขนาดของต่อมลูกหมากหรือมดลูกที่ใหญ่ขึ้นได้ สามารถเห็นลักษณะของก้อนนิ่วตามอวัยวะต่างๆได้ หรือบางเทคนิคอาจบอกถึงความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะแต่กำเนิดด้วย การใช้อัลตร้าจะสามารถเห็นลักษณะของเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ แสดงถึงการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ รวมถึงการเกิดนิ่ว ลิ่มเลือด ขนาดของไตการอักเสบ และยังสามารถช่วยในการวินิจฉัยการฉีกขาดของกระเพาะปัสสาวะได้

การตรวจอื่นๆได้แก่การเก็บชิ้นเนื้อ ซึ่งมักจะทำในกรณีของการสงสัยโรคมะเร็งหรือเนื้องอก หรือการตรวจทางช่องคลอด เพื่อหาสาเหตุว่าเลือดมาจากทางเดินปัสสาวะหรือระบบสืบพันธุ์

การรักษา

การรักษาภาวะเลือดออกจากทางเดินปัสสาวะจะเป็นไปตามสาเหตุของโรค หากเกิดจากนิ่วอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเอานิ่วออก หรืออาจใช้วิธีการควบคุมอาหาร โดยใช้สูตรอาหารที่คุมค่าความเป็นกรด ด่างของปัสสาวะ หากเกิดจากการติดเชื้อ ก็จำเป็นต้องกินยาฆ่า หากติดเชื้อจนไม่สามารถถ่ายปัสสาวได้ จำเป็นจะต้องใช้การสวนท่อปัสสาวะคาไว้ และทำการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะทุกวัน รวมกับการกินยาขยายท่อปัสสาวะ หากเกิดจากทางเดินปัสสาวะเสียหาย เช่น กระเพาะปัสสาวะฉีกขาด หรือผิดปกติแต่กำเนิด หรือมีมะเร็งหรือเนื้องอก ก็จำเป็นต้องเปิดผ่าเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ หากเกิดจากการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ ก็ต้องรักษา โดยการได้รับยาที่ช่วยรักษาพยาธิเม็ดเลือด หรือรักษาโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวแอง หรืออาจได้รับการถ่ายพลาสม่า (fresh frozen plasma) หรือถ่ายเลือด ซึ่งมีปัจจัยช่วยในการแข็งตัวของเลือด หรือฉีดวิตามินเค กรณีได้รับยาเบื่อหนู เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคมีหลากหลาย จึงไม่มีการรักษาแบบจำเพาะ


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *