เมื่อแมวเหมียวมีพยาธิตัวตืด

Published by admin on

นอกจากเจ้าเหมียวจะติดโรคพยาธิตัวตืดแล้ว สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆก็ติดได้เหมือนกัน โดยปกติพยาธิกลุ่มนี้มักจะอาศัยอยู่ที่ลำไส้เล็ก เมื่อเจ้าเหมียวมีพยาธิตัวตืดมากจนเกิดโรค จะต้องได้รับการรักษา เพื่อป้องกันการแพร่ของพยาธิไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะเด็กๆที่ภูมิคุ้มกันยังไม่ดี และ เพื่อไม่ให้ตัวพยาธิไปทำลายร่างกายของเจ้าเหมียวเอง ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เจ้าเหมียวมีโอกาสหายขาดจากโรคได้

อาการที่พบ

เมื่อพยาธิ์ตัวตืดมีการเจริญเติบโตจนแก่เต็มที่ ปล้องส่วนปลายสุดจะแตกตัวเป็นปล้องๆหลุดออกมา เจ้าของอาจจะพบชิ้นส่วนปล้องของพยาธิสีขาวครีม ปนออกมากับอุจจาระของเจ้าเหมียว หรือติดอยู่ตามขนใต้หาง ในพยาธิตัวตืดบางชนิดเมื่อแตกตัวแล้ว ปล้องจะเล็กมากจนมองไม่เห็น พยาธิตัวตืดบางชนิดจะมีลักษณะคล้ายเมล็ดงา หรือเมล็ดแตงกวาปนออกมากับอุจจาระ เจ้าเหมียวอาจจะกัด หรือเลียที่ก้น หรือเอาก้นไถ่พื้น ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานี้บ่งบอกว่า เจ้าเหมียวคันก้น

เจ้าเหมียวไปเอาพยาธิตัวตืดมาจากไหนนะ?

พยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน ส่วนใหญ่มีหมัดแมวเป็นพาหะ การล่า กระต่าย นกและสัตว์ฟันแทะกินเป็นอาหาร จะได้พยาธิผ่านจากอาหารอีกทอดหนึ่ง หรือการคุ้ยขยะหาอาหารก็ส่งผ่านตัวพยาธิเข้าสู่เจ้าเหมียวได้

การวินิจฉัยโรค

สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายภายนอก อาจจะพบพยาธิตัวตืดในอุจจาระ หรือบริเวณรอบๆก้น การเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจหาพยาธิตัวตืดจะช่วยได้มาก

การรักษา

สัตวแพทย์จะให้ยาถ่ายพยาธิด้วยการป้อน และ การรักษาทางยาก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวพยาธิ ออกมาจากทางเดินอาหารของเจ้าเหมียวได้

การจัดการ

ถ่ายพยาธิตามตารางที่สัตวแพทย์กำหนด จนมั่นใจแล้วว่าไม่มีพยาธิในตัวเจ้าเหมียวแล้ว จากนั้นก็ถ่ายพยาธิให้เจ้าเหมียวอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกัน

ควบคุมการแพร่ของหมัดแมวบนตัวเจ้าเหมียว จะช่วยป้องกันการติดพยาธิตัวตืดได้ ถ้ามีการติดโรคพยาธิตัวตืดแล้ว ควรทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เจ้าเหมียวอยู่ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่กระจายของพยาธิ นอกจากนี้ยังต้อง เฝ้าระวังไม่ให้เจ้าเหมียวเข้าใกล้สัตว์ที่ตายแล้ว และถังขยะด้วย


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *