แมวเป็นลมได้ด้วยหรือ?

Published by admin on

การเป็นลมในแมว

ศัพท์ทางการแพทย์ (Syncope) หรือเรียกอีกอย่างว่า การหมดสติชั่วคราว หรือจะเรียกอีกอย่างว่า fainting เป็นสาเหตุหลักในการเป็นลม คือ การที่เสียเลือดที่จะนำไปเลี้ยงสมอง เป็นสาเหตุที่ทำให้แมวได้รับ ก๊าซออกซิเจนและอาหารไม่เพียงพอแก่สมอง หรืออาจจะมีอีกสาเหตุอีก คือ โรคหัวใจที่ส่งผลต่อเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง โดยส่วนใหม่มักพบในแมวที่มีอายุมาก

สาเหตุ

 • โรคหัวใจ
 • เนื้องอกของหัวใจ
 • ความเครียด
 • การตื่นเต้น
 • ระดับน้ำตาลและแคลเซียมในเลือดต่ำ
 • โรคที่เหนี่ยวนำให้เลือดมีความเข้มข้น
 • การใช้ยาบางชนิด

อาการการเป็นลมมักจะมีความเกี่ยวข้องกับ

 • การไอ
 • การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
 • การกลืน
 • ภายหลังจากการถูกดึงปลอกคอ 

การวินิจฉัย

แม้ว่าการเป็นลมจะเป็นแค่การหมดสติเพียงแค่ชั่วคราว แต่ว่าการหาสาเหตุที่แท้จริงก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากสาเหตุบางอย่างอาจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและอาจมีอาการถึงแก่ชีวิตได้

สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพของแมวอย่างละเอียดและทำการตรวจร่างกายรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ขั้นพื้นฐานด้วย เช่น การตรวจค่าเลือดทางชีวเคมี การนับเม็ดเลือดและการวิเคราะห์ค่าทางปัสสาวะ

จากผลการตรวจส่วนมากมักพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าสาเหตุของการเป็นลมมาจากการที่น้ำตาลในเลือดต่ำ เราจะพบจากค่าทางชีวเคมีว่าน้ำตาลในเลือดต่ำลง ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้จะต้องมีการประเมินระดับของอินซูลินร่วมด้วย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับของโซเดียมและโพแทสเซียมมีระดับต่ำจะต้องทำการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย แต่ถ้าโรคหัวใจเป็นสาเหตุสัตวแพทย์จะมีการใช้ electrocardiogram (ECG) และ echocardiography เข้ามาร่วมวินิจฉัยด้วย

ในขณะที่แมวเป็นลมที่บ้าน สัตวแพทย์จะมีการสอนให้คุณเจ้าของนับอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่แมวเป็นลม และถ้าหากว่าแมวของคุณมีโรคหัวใจเป็นสาเหตุสัตวแพทย์จะทำการติดตามดูการเต้นของหัวใจด้วย ECG แต่ถ้าหากสัตวแพทย์สงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง สัตวแพทย์จะมีการตรวจด้วยเครื่อง CT scan และมีการเก็บตัวอย่างของน้ำไขสันหลังเพื่อมาวิเคราะห์ด้วย

การรักษา

การเป็นลมนั้นเป็นการหมดสติไปชั่วคราวและสามารถกลับมามีสติใหม่ได้ แต่ถ้าหากว่าสาเหตุหลักของการเป็นลมนั้นไม่ได้รับการรักษาอย่างทันถ่วงทีอาจส่งผลทำให้อาการนั้นมีความรุนแรงขึ้นได้

ถ้าหากยาที่สัตวแพทย์จ่ายให้มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพแมว สัตวแพทย์จะทำการลดขนาดยาลง แต่ถ้าหากว่ายานี้เป็นยาที่แมวจำเป็นต้องใช้เป็นระยะเวลานาน สัตวแพทย์จะทำการหายาตัวอื่นโดยที่แมวไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

การจัดการและความเป็นอยู่

เจ้าของควรที่จะดูแลปกป้องน้องแมว ไม่ให้เจอกับสถานการณ์ที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นลม แต่ถ้าโรคหัวใจเป็นเหตุให้เป็นลม น้องแมวจะต้องถูกจำกัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การทำงานของหัวใจ โดยความเครียดและการตกใจก็สามารถทำให้น้องแมวเป็นลมได้ เพราะฉะนั้นควรที่จะปกป้องน้องแมวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *