ตัวรบกวน แมลงตัวอ่อน ในน้องแมว

Published by admin on

ในบางเวลาคุณอาจกำลังลูบหัวน้องแมวของคุณ แต่ผมว่ามีก้อนอะไรบางอย่าง คุณจะทำอย่างไง ลองสังเกตดู หรือถ้าแหวดขนดู จะเป็นรูเล็กๆบนผิวหนัง และมีอะไรกำลังเคลื่อนที่ แมวคุณอาจจะมีโอกาสจะมีตัวอ่อนของแมลงเหลือบอยู่นั้นเอง

แมลงเหลือบ (botfly)

แมลงเหลือบ (botfly หรือ Cuterebra) พบได้ทั่วพื้นในแถบอเมริกาเหนือและพบได้ชุกชุมที่สุดในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา แมลงเหลือบตัวเต็มวัย (แมลงตัวใหญ่ที่ส่งเสียงเหมือนผึ้ง) จะวางไข่บริเวณทางเข้าโพรงของสัตว์ที่ชอบขุดรู (เช่น กระต่ายหรือสัตว์ฟันแทะ) เมื่อไข่เหล่านี้ฟักออกตัวอ่อนจะเข้าหาสิ่งที่ชีวิตที่อยู่ใกล้ที่สุดและเกาะกับขนของสัตว์ จากนั้นจะเข้าสู่ร่างกายผ่านรูเปิดบนร่างกาย (เช่น จมูก ปาก หรือทวารหนัก) เมื่อเข้าไปในร่างกายของสัตว์แล้วจะย้ายที่ไปในร่างกายจนไปอยู่ใต้ผิวหนังและเจาะรูบนผิวหนังเพื่อใช้หายใจ เจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ และจากนั้นจะหล่นลงมาบนพื้นดินเพื่อจะกลายเป็นดักแด้และตัวเต็มวันต่อไป

แมวจะได้ตัวเหลือบมาอย่างไร?

แมลงเหลือบส่วนมากจะอาศัยอยู่ในตัวของสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้น แต่บางครั้งเจ้าแมลงก็อาจจะสับสนไปบ้าง การที่ตัวอ่อนของแมลงไปอยู่ในตัวแมวก็เกิดจากการสับสนนั่นเอง เนื่องจากแมวชอบออกล่าสัตว์ขนาดเล็กจึงชอบไปตามโพรงของสัตว์เหล่านี้และตัวอ่อนของแมลงก็คิดว่าเจ้าแมวเป็นกระต่าย จึงเข้าหาแมวจากนั้นก็จะดำเนินวงจรชีวิตไปตามปกติ แต่แมลงที่โตมาในตัวแมวจะกลายเป็นหมันเมื่อโตเต็มวัย

อาการ

ก้อนนูนใต้ผิวหนังที่มีตัวอ่อนของแมลงอยู่จะมีลักษณะคล้ายตุ่มหูด เรียกว่า warble การจะเอาก้อนที่มีตัวอ่อนของแมลงออกสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

  1. วางยาสลบเพื่อทำการผ้าตัดขยายรูเปิดบนผิวหนังและคีบเอาตัวอ่อนของแมลงออก
  2. หากรูเปิดบนผิวหนังมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของตัวอ่อนและแมวให้ความร่วมมือ อาจไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด สัตวแพทย์อาจวางยาซึมตัวอ่อนของแมลงเพื่อดึงออกจากผิวหนัง
  3. ใช้ของเหลวหรือยาทาแผลใส่เข้าไปในรูเปิดเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนของแมลงหายใจได้ และจะพยายามหนีออกมาจากรูทำให้สามารถคีบดึงออกได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาคือต้องแน่ใจว่าตัวอ่อนของแมลงออกมาทั้งหมดโดยไม่ขาดจากกัน หากตัวอ่อนของแมลงแตกออกหรือมีชิ้นส่วนค้างอยู่จะทำให้เกิดการติดเชื้อแบบเรื้อรังหรืออาการแพ้เฉียบพลันที่อันตรายถึงชีวิต

การดูแลและป้องกัน

วิธีง่ายที่สุด คือ การอย่างให้น้องแมวของคุณนั้นออกไปนอกบ้าน หากไม่สามารถทำได้ ควรที่จะให้ยาป้องกัน ปรสิต เพื่อกันไม่ให้ตัวอ่อนของแมลงเข้าสู่ตัวของน้องแมว แต่วิธีการเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถป้องกันตัวอ่อนของแมลงรบกวนเหล่านี้ได้


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *